Komunikat Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 sierpnia 2018 r.