Przebudowa drogi os. Cechowe w Budzyniu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.08.2018 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.08.2018 r. - strona 2
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 20.07.2018 r.
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 20.07.2018 r.