Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej