Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Przedszkoli Samorządowych