Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu