Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu