Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu