Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Budzyń