I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Budzyń, ul. Lipowa

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej