Budzyń otwarty na osoby niesamodzielne i niepełnosprawne - świadczenie usług opiekuńczych i usług asystenckich

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.05.2018 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.05.2018 r. - strona 2

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2018 r.

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2018 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 8.05.2018 r. - strona 2