Informacja za II kwartał 2018 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń