Przebudowa dróg gminnych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.04.2018 r. - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.04.2018 r. - strona 2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.04.2018 r. - strona 3
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.04.2018 r.
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.04.2018 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 6.04.2018 r. - strona 2