Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie części Nr 1 i części Nr 2:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie części Nr 1 i części Nr 2 - strona 1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  w zakresie części Nr 1 i części Nr 2 - strona 2

Zawiadomienie z dnia 21.02.2018 o unieważnieniu postępowania w zakresie części Nr 3: Przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie, oraz części Nr 4: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21.02.2018
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 12.02.2018 r.
Informacja o treści złożonych ofert z dnia 12.02.2018 r. - strona 1 Informacja o treści złożonych ofert z dnia 12.02.2018 r. - strona 2