Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej: Sokołowo Budzyńskie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej