II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej: Prosna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej