Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2017 r.