UCHWAŁA NR XXXIV/274/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/274/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017 - 2023.