UCHWAŁA NR XXXIV/271/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/271/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.