UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/269/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 28 grudnia 2017 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Budzyń.