Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016: