Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec