Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:nPrzebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap