Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec