Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2017 r.