UCHWAŁA NR XXXII/261/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/261/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją w Gminie Budzyń.