UCHWAŁA NR XXXII/258/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/258/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 7 listopada 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.