Informacja za III kwartał 2017 r. z wykonania Budżetu Gminy Budzyń