Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017 r.