Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2017 r.