Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 października 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.