UCHWAŁA NR XXXI/253/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/253/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.