UCHWAŁA NR XXXI/250/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/250/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.