UCHWAŁA NR XXXI/249/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/249/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia cennika za korzystanie z hali.