UCHWAŁA NR XXXI/248/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/248/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu” oraz nadania jej statutu.