UCHWAŁA NR XXXI/245/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 29 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/245/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 29 września 2017 roku.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.