Stanowisko Pracy Pomoc Administracyjna

Paula Bornikowska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 112
tel. (67) 284 32 01 w. 113