Stanowisko Pracy ds. Ogólnych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządzania Kryzysowego

Katarzyna Sawińska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 109
tel. (67) 284 32 01 w. 109