Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.