UCHWAŁA NR XXX/243/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/243/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.