UCHWAŁA NR XXX/240/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/240/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.