Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.