Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2017 r.