Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.