Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU.


 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Budzyń