UCHWAŁA NR XXIX/237/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 12 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/237/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 12 lipca 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na działkę położoną w obrębie Grabówka, na czas dłuższy niż trzy lata.