Protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2017 r.