Rozbudowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z niezbędną infrastrukturą oraz budowa płyty fundamentowej pod silos paszowy o tonażu 15 t na działce o nr ewid. 314, obręb Wyszyny,