UCHWAŁA NR XXVIII/232/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/232/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 23 czerwca 2017 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Budzyń – rejon ul. Przemysłowej.