UCHWAŁA NR XXVII/229/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/229/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji: „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.