UCHWAŁA NR XXVII/226/2017 RADY GMINY BUDZYŃ z dnia 26 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/226/2017

RADY GMINY BUDZYŃ

z dnia 26 maja 2017 roku.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Budzyniu, stanowiącej własność Gminy Budzyń.